Waardevol inzicht gevende gesprekken
i.p.v. verplichte jaarlijkse afspraken

Met de Spiegelapp heeft het management weinig tijdsinvestering en kunnen medewerkers goed voorbereid de jaarlijkse gesprekken in.