Het functieprofiel: standaarddocument of effectief sturingsmiddel?

25 juni 2018

Kunnen functieprofielen de resultaten van teams verbeteren? Jazeker! In de transitie- en verbetertrajecten die wij begeleiden zijn functieprofielen een vertaling van de organisatiedoelen naar individuele doelen, met relevante competenties in concrete resultaten en gewenst gedrag. Deze duidelijkheid maakt betere sturing mogelijk en geeft ruimte voor ontwikkeling. En dat is precies wat nodig is om de organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Ook voor een grote gemeente in de Randstad zijn resultaatgerichte functieprofielen de sleutel, in dit geval voor een professionele pool van programma- en projectmanagers. Deze stevige regisseurs pakken grootschalige projecten op met integrale beleidsontwikkeling, grote budgetten en vele stakeholders. Maar wat wordt precies op welk niveau verwacht? Het is onze taak dit te verduidelijken en de groep te versterken. De functieprofielen hebben wij daarom met de managers zelf doorgelicht tijdens inspirerende sessies. De uitkomst: individuele doelen en competenties, concreet gemaakt met resultaten en gedrag, aangevuld met heldere loopbaanpaden. De enthousiaste managers kunnen nu aan de slag met hun vastgestelde ontwikkelpunten. En de gemeente ziet de pool van programma- en projectmanagers groeien naar het gewenste niveau.

Performance management

Met dergelijke uitgewerkte documenten op tafel verbetert de communicatie tussen leidinggevende en medewerker. Het wordt namelijk veel helderder wat van medewerkers wordt verwacht, hoe ze verder kunnen groeien en waarin ze zich kunnen verbeteren. Het samenhangende geheel van resultaatgerichte functieprofielen, doel-, voortgangs- en resultaatgesprekken en vastgestelde ontwikkel- en loopbaanpaden vormt ons krachtige performancemanagementprogramma. Zo bouwen we samen met onze klanten aan effectieve samenwerkende organisaties met betere teamprestaties en lagere kosten.

Ontwikkelinstrument

Voor de professionele en persoonlijke groei van medewerkers bieden wij onze Spiegelapp. Dit is een op maat gemaakt 360° feedbackinstrument, geïntegreerd met de performancemanagementcyclus van een organisatie. Het is een effectieve interactieve leeromgeving. Met online functies als 360° feedback, een ontwikkelassessment als nulmeting, e-coaching, chatting en de gespreksagenda hebben medewerkers zelf de regie over hun eigen ontwikkeling. De app is eenvoudig in het gebruik en gepersonaliseerd met een eigen foto, film en slogan. Dit maakt de Spiegelapp tot een succesvol ontwikkelinstrument en een belangrijke basis voor de voortgangs- en resultaatgesprekken met leidinggevenden. Performance management maken wij hiermee nog effectiever.

Aansprekende assessments

Belangrijk ook in onze projecten zijn onze assessments om de competenties, talenten en groeimogelijkheden van medewerkers vast te stellen. Dit inzicht helpt organisaties de juiste persoon op de juiste plek te zetten. In combinatie met ons palet van training, coaching en talentmanagement leren wij teams resultaatgericht samen te werken, waardoor organisaties veel effectiever worden.

Wilt u meer weten over resultaatgerichte functieprofielen, effectieve samenwerkende organisaties en de H+C Spiegelapp?

Bel Krista Beilschmidt op nummer 070 34 69 205 of 06 41 27 30 20 voor meer informatie en relevante referenties in de profit- en non-profitsector. Krista is HR-consultant, bedrijfskundige, organisatiespecialist en business partner van H+C.

Ja, ik wil meer informatie over de Spiegelapp.
WhatsApp ons direct!