MedMij implementeert Spiegelapp voor interactief performancemanagement

9 december 2020

Stichting MedMij, de organisatie voor het veilig online uitwisselen van gezondheidsgegevens, heeft de Spiegelapp geïmplementeerd. Dit is het feedbackinstrument en de interactieve leeromgeving van H+C. Met deze tool bouwt MedMij aan een feedbackcultuur waarbij medewerkers zelf de regie nemen over hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De leidinggevenden hebben de Spiegelapp als eerste in gebruik genomen en de eerste resultaten zijn positief.

MedMij zorgt voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgprofessionals. Dit gebeurt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) in de vorm van een website of app die communiceert met alle gezondheidsprofessionals als huisartsen, ziekenhuizen en apotheken.

De PGO’s en ICT-systemen van zorgaanbieders die aan de strenge eisen van MedMij voldoen, krijgen het MedMij-label. Dit label bevestigt dat gezondheidsgegevens binnen die platforms veilig en betrouwbaar worden uitgewisseld.

Continu leren

H+C is gespecialiseerd in de transitie van organisaties naar een cultuur van eigen verantwoordelijkheid en zelfregie van medewerkers waardoor zij zich continu blijven ontwikkelen. De Spiegelapp biedt hiervoor de (beveiligde) interactieve leeromgeving. Medewerkers vragen hiermee zelf gericht feedback op specifieke competenties, passend bij de organisatie-, team- en persoonlijke doelen. Dit is een continu leertraject, niet meer afhankelijk van de vaste gespreksmomenten in een traditionele cyclus van performancemanagement. De ontwikkeling gaat hierdoor veel sneller.

Sterke, inhoudelijke ontwikkelgesprekken

De feedback die met de Spiegelapp wordt verzameld, is belangrijke input voor de ontwikkelgesprekken met leidinggevenden. De (anonieme) data, verwerkt in rapportages, geven managers handvatten om resultaatgericht te sturen op een effectief samenwerkende organisatie. Ze vormen tevens de feitelijke onderbouwing voor het HR-opleidingsbeleid.

Hoge kwaliteit

MedMij is een professionele organisatie waarop eigentijds performancemanagement met de Spiegelapp als interactieve leeromgeving uitstekend aansluit. H+C begeleidt MedMij bij de implementatie van de Spiegelapp en de ontwikkeling van een feedbackcultuur. Beide organisaties vinden elkaar vanwege hun ambitie om altijd te gaan voor kwaliteit. Een hoge beveiligingsgraad van systemen vanwege de bescherming van persoonsgegevens is daarvan een onderdeel.

Voordelen van de Spiegelapp

  • opbouwen van een ontwikkel- en feedbackcultuur
  • regie over eigen ontwikkeling
  • vitale en productieve medewerkers
  • aantrekkelijke werkomgeving voor jonge medewerkers en trainees
  • Software as a Service: H+C ontzorgt

Meer weten over de Spiegelapp voor de ontwikkeling van een feedbackcultuur?

Bel Krista Beilschmidt op nummer 070-346 92 05 of 06-41 27 30 20 voor meer informatie en relevante referenties.

Ja, ik wil meer informatie over de Spiegelapp.
WhatsApp ons direct!