Next Level! voor wendbare organisaties

12 december 2019

Met procesoptimalisatie en gedragstraining naar een toekomstbestendige organisatie

Organisatieontwikkeling levert alleen succes op als dit van twee kanten wordt benaderd: door aandacht te geven aan zowel de mensen als de processen. Dit doet H+C met de methode ‘Next Level’ (NL!). De geïntegreerde aanpak van cultuurtransitie en procesoptimalisatie leidt tot een effectieve en efficiënte organisatie. Zo helpen wij onze klanten hun ambitieuze doelen te behalen.

De succesvolle en bewezen methodiek leidt de transitie van ‘profit, process, people’ naar ‘people, process, profit’. Gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring in de profit- en de non-profitsector kan deze geïntegreerde aanpak in alle organisaties met succes worden ingezet. We leren de organisatie zelf de regie te nemen, te houden en continu te blijven optimaliseren.

People: een open cultuur van samenwerking

De analyse van potentie en competenties van medewerkers is de belangrijkste bron van informatie. Wie heeft welke kwaliteiten en op welke positie en op welke wijze komen die het meest tot hun recht? Dat brengen we met ons Development Centre in kaart, zodat de juiste mensen de juiste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden oppakken. Hiernaast werken we ontwikkelpaden uit om het toekomstperspectief van de medewerkers in kaart te brengen.

We borgen alle nieuwe afspraken in competentiegerichte functieprofielen met duidelijke resultaatafspraken. Zo weet iedereen precies wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn en welke resultaten worden verwacht. Om de gewenste cultuur te ontwikkelen en individuele bewustwording en betrokkenheid te vergroten, nemen medewerkers deel aan gedragstrainingen als ‘feedback geven en ontvangen’, ‘resultaatgericht samenwerken’, ‘coachend leidinggeven’ en ‘beïnvloeden en overtuigen’. Het trainingspakket stellen we samen op basis van de behoefte van de klant, want Next Level is maatwerk!

Process: van analyse naar optimalisatie

Samen met de medewerkers brengen we de kritische processen in de organisatie in kaart met de interne en externe klantvraag als uitgangspunt. Dit zijn interactieve sessies, waarin de processen en daarmee het functioneren van de organisatie steeds duidelijker wordt en waarmee ook de bewustwording van de medewerker over zijn of haar rol groeit. Belangrijke vragen zijn: ‘Hoe kunnen we de klantvraag het beste beantwoorden?’ en ‘Wat doen we al goed en wat kan beter?’. Met Next Level bepalen we gezamenlijk de beste aanpak voor de doelen die we willen bereiken en maken we resultaatafspraken. Ter ondersteuning leggen we de processen vast in procesmodellen die in de praktijk steeds opnieuw gevolgd kunnen worden.

Profit: de klantvraag beantwoorden en winst behalen

Dankzij de integrale aanpak van Next Level! bereiken we samen een effectieve en efficiënte organisatie met een open, samenwerkende cultuur. Een organisatie die haar doelen zelfstandig weten te bereiken door op de klantvraag te blijven aansluiten. Een organisatie met continue ontwikkeling, die zichzelf voortdurend weet te optimaliseren.

Deskundige begeleiding

Natuurlijk begeleiden we de managers en medewerkers bij dit ontwikkelproces. We zetten onze tools in om een versnelde transitie naar ‘continuous improvement’ mogelijk te maken. Zo is onze Spiegelapp een belangrijke ondersteuning voor gedragsverandering. Dit innovatieve digitale reflectiesysteem geeft medewerkers een instrument in handen om zichzelf te ontwikkelen op basis van online feedback over specifieke competenties. Open onderlinge communicatie is essentieel voor cultuurverandering.

Wat levert Next Level op?

  • Een effectieve organisatie; betere prestaties
  • Een efficiënte organisatie; meer winst
  • Een energieke samenwerkende organisatie; meer werkplezier!

Meer weten over H+C en Next Level!?

Bel Henk Hauptmeijer op nummer 070-346 92 05 of 06-5320 6731 of Rob Noorland op nummer 06-2717 6886 voor meer informatie en relevante referenties.

Ja, ik wil meer informatie over de Spiegelapp.
WhatsApp ons direct!