Spiegelapp overbrugt generaties

25 februari 2020

Verschillende generaties op de werkvloer… dat kan een uitdaging zijn! De Spiegelapp weet juist de diverse competenties, communicatiestijlen en levenshouding met elkaar te verbinden. Dit digitale ontwikkelinstrument laat mensen en teams groeien, ook al lijkt een generatiekloof dat soms in de weg te staan.

Generatie Z betreedt inmiddels de arbeidsmarkt. Er kunnen daardoor verschillende generaties op de werkvloer rondlopen. Het is van groot belang dat de oudste groep, de babyboomers, kennis en ervaring overdraagt aan de jongere, leergierige collega’s die zich graag snel willen ontwikkelen. Dat kan alleen als ze elkaars voorkeuren begrijpen en met elkaar blijven communiceren.

Karakteristieke generaties

Babyboomers blijven meestal lang bij één werkgever in een vaste baan. Ze zijn gewend aan een hiërarchische structuur en hebben veel kennis en ervaring. Het is voor de organisatie belangrijk dat ze hun expertise overdragen en dat willen ze ook! Hun digitale vaardigheden schieten nogal eens tekort.

De overdracht naar generatie X is meestal geen probleem. Ook deze leeftijdsgroep werkt hard, is nuchter en heeft de hiërarchische manier van werken overgenomen. De generaties Y en Z die hierna komen staan echter heel anders in het leven, waardoor er nog wel eens botsingen zijn. De jongeren zijn flexibel, ook in hun werk, maar dit moet wel passen bij hun manier van leven. Ze willen een vierdaagse werkweek met behoud van salaris en een pappadag, de work-life-balans staat op nummer één.

Voor de millennials (generatie Y) en de nog jongere whizzkids (generatie Z) zijn vrijheid, flexibiliteit en inspraak zeer belangrijk. Ze zijn tegen lange vergaderingen en trage besluitvorming. Autoriteit en top-down-aansturing willen ze echt niet, en hard werken doe je niet omdat de baas het zegt, maar omdat je het zelf wilt. Volgens deze generaties leer je niet door naast de senior te zitten en mee te kijken, maar door zelf aan de slag te gaan. Leren is dynamisch en interactief en kennis moet je opdoen op het moment dat die nodig is. Daar hoort feedback krijgen bij; ze leren van hun fouten. Ze zijn flexibel en zoeken afwisseling, bijvoorbeeld door in verschillende functies en op verschillende afdelingen te werken en niet lang voor dezelfde werkgever.

Samen leren

Veel organisaties verwachten dat de generaties Y en Z zich aanpassen aan de bestaande cultuur. Maar de voornamelijk hiërarchische manier van werken zorgt juist voor botsingen, terwijl de talenten voor het oprapen liggen.

Een voorbeeld is dat de babyboomers vaak lange dagen maken, terwijl de jongere generaties gewend zijn aan de nieuwe manier van werken en hun tijd vaak anders indelen. Door hierover te communiceren ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zo kan worden afgesproken dat thuiswerken mogelijk is. Ook oudere generaties blijken dit, eenmaal gewend, erg te waarderen. De jongere generaties vinden het vervolgens geen probleem om, indien nodig, langer door te werken.

Babyboomers werken vaak gestructureerd en planmatig. Jongere generaties stellen eerder kritische vragen, wat de organisatie dwingt te reflecteren. Zie dit niet als kritiek en doe dit niet af met de dooddoener 'dat je er al zo lang ervaring mee hebt’. Sta open voor elkaars talenten en neem de input van de jongeren mee in je beslissingen.

De babyboomers en generatie X kunnen de jongere generaties leren relativeren en helpen om sociale vaardigheden te ontwikkelen. Zolang millennials en generatie Z zich gehoord voelen, willen ze namelijk graag door ervaren collega’s wegwijs gemaakt worden. Juist persoonlijk contact met managers en seniore collega’s draagt eraan bij dat de jongere generaties soft skills als communicatie en creativiteit verder kunnen ontwikkelen. Op hun beurt kunnen de nieuwe generaties de oudere collega’s helpen om hun digitale vaardigheden uit te bouwen.

De Spiegelapp overbrugt

De Spiegelapp is een innovatief, digitaal reflectiesysteem dat generaties bij elkaar brengt. Jongeren zijn opgegroeid met dergelijke applicaties en uit meerdere onderzoeken is gebleken dat ouderen met hun tijd mee willen gaan en graag digitaal vaardiger willen worden. De Spiegelapp, onze interactieve leeromgeving, past hier uitstekend bij: hij is laagdrempelig, inspirerend en heel erg leuk! Medewerkers nemen zelf de regie door te bepalen over welke competenties binnen hun functieprofiel zij feedback vragen en aan wie. Dit kan op elk gewenst moment. Zij krijgen hierdoor continu terugkoppeling van hun leidinggevende, collega’s van verschillende leeftijden en andere betrokkenen. De feedback die terugkomt, is na te lezen in duidelijke rapportages. De resultaten geven nieuwe inzichten, die van grote waarde zijn voor persoonlijke en professionele groei.

Met elkaar in gesprek

Feedback vragen en leertips ontvangen via feedforward kan op individueel niveau, teamniveau of desgewenst op projectniveau. Talenten en ontwikkelpunten worden zichtbaar om te benutten en aan te werken, waardoor je zelf, het team en zelfs de organisatie als geheel groeit. Daarnaast geeft de Spiegelapp invulling aan de wens van jongere generaties om regelmatig feedback te krijgen en zich snel te ontwikkelen. Het reflectiesysteem is een belangrijk middel om het gesprek aan te gaan: welke waarden zijn voor jou belangrijk en hoe kun je die optimaal inzetten? Hoe zorgen jullie er als team voor dat je nog meer gebruikmaakt van de competenties, kennis en ervaring van de verschillende generaties om zo te komen tot gezamenlijke groei en resultaten?

Kennis delen en groeien

De Spiegelapp is de verbindende factor. Verschillende generaties raken met elkaar in gesprek. Oudere generaties willen graag hun levenservaring en relativeringsvermogen inzetten en zijn daardoor zeer geschikt als coach. De jongeren willen graag feedback krijgen en gecoacht worden om snel te leren. De Spiegelapp stimuleert de communicatie tussen verschillende generaties met uiteenlopende stijlen en voorkeuren, waardoor samenwerking en kennisoverdracht wél mogelijk zijn. Daar groeit de hele organisatie van.

Meer weten over onze Spiegelapp?

Bel Krista Beilschmidt op nummer 070-346 92 05 of 06-41 27 30 20 voor meer informatie en relevante referenties in de profit- en non-profitsector. Krista is HR consultant, bedrijfskundige, organisatiespecialist en managing partner van H+C.

Ja, ik wil meer informatie over de Spiegelapp.
WhatsApp ons direct!