Spiegelapp veilig en kostenbesparend

Spiegelapp veilig en kostenbesparend

Data is veel waard 

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt moet kunnen aantonen dat de gegevensverwerking volgens geldende AVG-normen geschiedt. Data is voor organisaties veel waard, maar privacy heeft een nog hogere waarde. De data en persoonsgegevens worden in de Spiegelapp beveiligd door 2 Factor Autorisatie. Tevens is de data anoniem beschikbaar voor personen met de juiste rechten binnen het HR- en managementteam. Alle data zijn veilig opgeslagen op een server in Nederland.

Beveiliging 

Verantwoord omgaan met persoonsgegevens valt of staat met een adequate beveiliging van gegevens. Slechte beveiliging kan leiden tot een data lek, met alle gevolgen van dien. 

Sinds 25 mei 2018 geldt bovendien in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Spiegelapp voldoet aan alle criteria m.b.t. veiligheid (Certificaten IOS27001). 

De wens 

De gemeente Den Haag gebruikt een interactief ontwikkelplatform voor haar werknemers en management waardoor werknemers eigenaarschap en regie over hun eigen ontwikkeling krijgen en specifieke vaardigheden worden geborgd en gemonitord. Deze interactieve leer en feedbackomgeving moet maximaal beveiligd zijn tegen datalekken. 

Data veiligheid 

Samen met Security Information Services van de gemeente Den Haag bouwden we een beveiligde omgeving. We vroegen aan een onafhankelijk bureau (KPMG) penetratie testen uit te voeren door ethische hackers waaruit blijkt dat de dataveiligheid van de Spiegelapp en het HR werkportaal en dashboard voor Management aan de hoogste beveiligingseisen voldoet.

HR Werkportaal 

Het werkportaal voor HR en Management dashboard levert anonieme data voor het ontwikkelen van HR en opleidingsbeleid. Innoveren betekent het zoeken van samenwerking en het werken aan gezamenlijke doelen. Door de data-analyses is het mogelijk om gerichte opleidingen aan te bieden. Strategisch HR beleid ontwikkelen is binnen handbereik met de real-time data uit het HR dashboard. De informatie in het HR dashboard is niet herleidbaar naar individuele werknemers omdat werknemers zich veilig moeten kunnen ontwikkelen met de Spiegelapp.

Veilige lerende cultuur + management dashboard 

Grote gemeenten hebben diverse projecten onder handen. Vaak complexe projecten met verschillende belangen, budgetten en verantwoordelijkheden. Inzicht in de potentie en talenten van de organisatie wordt realiteit door de Spiegelapp. 

De Spiegelapp levert voor gemeenten zicht op intern talent en ontwikkeling en biedt leidinggevenden handvatten voor teamontwikkeling en voorkomt extra kosten door externe begeleiding dan wel de juiste mensen voor hoge kosten aan te moeten trekken. Dit levert een kostenbesparing op voor organisaties. 

WhatsApp ons direct!       Support