De Spiegelapp versnelt groei van start-ups

De Spiegelapp versnelt groei van start-ups

MedMij zorgt voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers en zorgprofessionals.


Dit gebeurt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) dat communiceert met gezondheidsprofessionals zoals huisartsen, ziekenhuizen en apotheken. Wanneer PGO’s en ICT-systemen van zorgaanbieders aan de strenge eisen van MedMij voldoen, krijgen deze het MedMij-label. Dit label garandeert dat gezondheidsgegevens veilig en betrouwbaar worden uitgewisseld.

De wens

Als start-up wil MedMij feedback direct van opdrachtgevers en werknemers kunnen ontvangen, zodat hier snel op ingespeeld kan worden om zo verdere groei te realiseren. Met gebruik van de Spiegelapp kunnen werknemers niet alleen onbeperkt feedback en advies geven maar hier zelf ook om vragen. 

De Spiegelapp: snel en veilig

Binnen één week hebben alle werknemers toegang tot de Spiegelapp met daarin een competentiegericht functieprofiel. KPMG heeft PEN-testen uitgevoerd waaruit blijkt dat de Spiegelapp aan de hoogste beveiligingseisen voldoet.

Real-time inzicht

Het werkportaal voor Management & HR biedt MedMij inzicht in de vaardigheden waarover men beschikt en de punten waar meer aandacht voor nodig is. Gebaseerd op deze inzichtelijkheden kan het HR- en opleidingsbeleid op basis van real-time data vorm gegeven worden.

Persoonlijke groei

De werknemers tonen steeds meer initiatief, gepaard met een proactieve werkhoudingen nemen vaker de regie over de eigen ontwikkeling. In de gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers vindt dialoog plaats. Ook neemt de medewerker zelf initiatief om feedback te krijgen.

De Spiegelapp levert verdiepende gesprekken met de focus op zelfontwikkeling. Daarnaast helpt de Spiegelapp in het reduceren van de voorbereidingstijd voor leidinggevenden.

MedMij kan met de Spiegelapp doelen van de organisatie direct vertalen naar individuele en teamprestaties.

WhatsApp ons direct!       Support